Curriculum Vitae - Vilnis Salaks - Darbi

Biogrāfija
Raksti un recenzijas
Publicētie skaņdarbi

Curriculum Vitae
Īsa biogrāfija

Curriculum Vitae

Vārds: Vilnis

Uzvārds: Salaks

Dzīves vieta: Rīga

Tautība: latvietis

Ģimenes stāvoklis: precējies, ir 3 dēli

Izglītība: augstākā

1958. – 1963. g. Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijas kompozīcijas klase, diploma Nr. 150954, komponista, pedagoga kvalifikācija.

1955. – 1958. g. Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas trīs kursi, jo pēc trešā kursa beigšanas kompozīcijas – teorijas nodaļā iestājās J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijā.

LR diploms par profesionālo maģistra grādu mūzikā Nr. 000341, izdots 20.01.2003.

Darba pieredze:

45 gadi (no 1962. gada).

No 1962. – 2009. gadam kompozīcijas un teorētisko priekšmetu pedagogs Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā.

Docents Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Komponistu savienības biedrs no 1985. gada.

Cita nozīmīga pieredze:

1976. g. janvārī pabeigti Latvijas Kultūras ministrijas metodiskā kabineta rīkotie kvalifikācijas celšanas kursi. Uzrakstīta harmonijas pasniegšanas metodika pūtējiem mūzikas vidusskolās.

Piedalījies 9 Vissavienības jauno komponistu semināros jaunrades namā Ivanovas pilsētā, kur uzrakstījis gandrīz visus lielākas formas skaņdarbus (1966. – 1976. g.)

Regulāri celta komponista kvalifikācija jaunrades namos Ivanovā (9 reizes), «Ruzā» - (10x), Diližanā (1x), kur ir pētīta lielākā daļa bibliotēkas un fonotēkas materiālu un uzrakstīta virkne dažādu skaņdarbu dažādās tehnikās.

Iecerēta un iesākta kora aranžēšanas mācību grāmata, jo līdz šim Latvijā tāda nav publicēta.

Piedalījies ikgadējās startautiskās zinātniskās konferencēs gan kā vadītājs, gan kā dalībnieks Maskavā, Erevānā, Tbilisi, Viļņā, Tallinā ar kompozīcijas teorijas nodaļas audzēkņiem no Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolas.

No 1991. – 1997. gada decembrim bija starptautiskās mūzikas kultūras centra «Arfa» veceprezidents, kur tika organizēti konecerti Maskavā, Kaukāzā, Kirgīzijā, Izraēlā u.c., kā arī publicētas notis. Nopublicējis Ogres tipogrāfijā I. Serostanovas un Voltera Meija grāmatu «Veršina poznaņija» un aizvedis uz Maskavu.

No 1964. gada piedalījies ap 1500 koncertos Latvijā un ārpus tās – Lietuvā, Igaunijā, Krievijā, vadīdams vīru vokālo kvartetu «Vecrīga» (ap 1200 koncerti) un VEF Klutūras pils u.c. vokālos ansambļus, saņemdams ap 30 goda rakstus un diplomus konkursos.

2009. g. koncertējis Pēterbugrā Svētās Annas baznīcā, Kanādas Latviešu 13. Dziesmu svētkos Hamiltonā un Kopenhāgenā 22 valstu festivālā ar VEF Kultūras pils vīru vokālo ansambli.

Nopublicēti 105 skaņdarbu krājumi.

Īpaši nopelni:

Docenta nosaukuma piešķiršana Jāzepa Vītola LMA.

Alfrēda Kalniņa 100 gadu jubilejas konkursā par 10 latv. t. dz. apdarēm simfoniskam orķestrim – II prēmija.

Latv. t. dz. apdare kokļu ansamblim «Trīs sidraba upītes» - II prēmija dziesmu un deju svētku konkursā un vēl 14 godalgas Republikas dziesmu konkursos.

Pateicība no Austrālijas – Latvijas biedrības par līdzdalību Latvijas de jure un Austrālijas dienas svinībās 26.01.2002.

Ernesta Brastiņa un Arvīda Brastiņa piemiņas balvas medaļas saņemšana no ASV par lielo radošo ieguldījumu latviešu tautiskās mūzikas jomā 29.03.2003. g..

JVLMA sertifikāta saņemšana par profesionālo pilnveidi programmā «Inovācas augstākās izglītības sistēmā» 28.05.2003. g..

LR Kultūras ministrijas pateicības raksts par līdzdalību XXIII Vispārējos latviešu dziesmu svētkos 02.07.2003. g..

Latvijas brīvības cīnītāju palīdzības fonda diploms 2005. g..

Latvijas vokālo ansambļu konkursa I pakāpes diploms VEF Kultūras pils vīru vok. ans. 19.03.2005. un 21.04.2007. g. un pāri par 30 pateicības rakstiem un diplomiem par profesionālo un koncertdarbību Latvijas pilsētās, arī Igaunijā un Lietuvā brīvās Latvijas laikā. Koncerti Kanādā 13. latv. dziesmu svētkos 2009. g. un Kopenhāgenā 22 valstu festivālā, 2001. g. augustā Itālijā Boloņas pilsētā un Sankt-Pēterburgā, Maķedonijā 2011. g. I pakāpes diploms vok. ans. konkursā 2012. g. Rīgā u.c..

Valdis Zatlers «Apsveikums komponista Viļņa Salaka 70 gadu jubilejas konertā» 18.01.2009.

RD Kultūras departmenta Goda raksts 2009. .g 18. novembrī.

LR Kultūras ministrijas Atzinības raksts 2009. g. februārī.

Gotfridas Tapinas «Klaipēdas apriņķa latviešu asociācija «Atpūta» un Klaipēdas latviešu biedrības pateicība par piedalīšanos Baltijas valstu neatkarības dienas 20. gadadienas pasākumā Klaipēdā 2010.18.09.

Lietuviu liaudies instrumentines muzikos draugija «Kankles» Padeka Rīgas VEF Kultūras pils vīru vokālam ansamblim un vadītājam. Kauņa 2011. Klaipēdā, Kedaiņā 2011. un 2012. g. Indijā.


Uz augšu


© 2013 Vilnis Salaks
Lapu izstrādāja Paks VV