Raksti un recenzijas - Vilnis Salaks - Darbi

Biogrāfija
Raksti un recenzijas
Publicētie skaņdarbi

Raksti un recenzijas par Viļņa Salaka radošo darbību.

001.  I. Ieviņa «Autorkoncerts» Vefietis 09.07.1985.
002.  Arvīds Bomiks «Aicinām uz koncertu» Liesma 26.01.1994.
003.  Mintauts Ģeibaks «Kas var skaņas izskaitīt» Latvijas Vēstnesis 14.06.1994.
004.  A. Upenieks «Viļņa Salaka autorkoncerts Ķeipenē».
005.  I. Aļjušina «Muzika Vilnisa Salaksa» Volžskaja Zarja 16.08.1975.
006.  V. Maksimovs «Gosti iz sojuznih respublik» Tomsk 1989.
007. Asna Andžāne «Izskan komponista Viļņa Salaka autorkoncerts Siguldā» Partita 03.1999.
008.  Ilma Grauzdiņa «Jubileja turpinās» Jaunā Balss Nr. 7. 1999.
009.  Jānis Bērziņš «V. Salaka mūzika – Siguldā» Apriņķa avīze 1999.
010. Jānis Bērziņš. «Beverīnas dziedonis – Vilnis Salaks» RAA 15.01.1999.
011. R. Jākabsone ASV periodisko rakstu krājumā «Latvju mūzika» Nr. 28, 2000. g. «Nacionālā kultūra un komponists Vilnis Salaks».
012. Profesors Oļģerts Grāvītis. «Vilnim Salakam – 60» Laikrakstā «Jaunā Balss»   1999. g. un «Zelta koklē» III daļā.
013. Gunārs Brikmanis. ASV laikrakstā «Latvietis Amerikā» par dziesmas daudzinājumu E. Brastiņa 110. g. atceres koncertos 2001. g. 28 un 2002. g. 15. XI LB zālē.
014. Jāzepa Mediņa RMV 75 gadu jubilejas brošūrā.
015. Silvija Veckalne «Jauka dāvana» RAA 04.09.2001.
016. Jānis Bērziņš «Nesavtība kā dzīvesveids» RAA 15.06.2001.
017. J. Bērziņš «V. Salaka autorkoncerts Bolderājas mūzikas skolā» RAA 16.04.2002.
018. A. Dziļums «Baltās pils orķestris» Baldones ziņas 16. IV
019. J. Bērziņš «Leldei – 25» RAA 11.06.2002.
020. Z. Miglinieks. «Maltā komponists bija savējais» Rēzeknes avīze.
021. I. Bergmane. Baldones mūzikas un mākslas skolas skolnieka diplomdarbs «Viļņa Salaka radošais portrets».
022. Daces Silas diplomdarbs «Viļņa Salaka skaņdarbi», 2003.
023. Ievas Ansviesules diplomdarbs «Viļņa Salaka latviešu tautas dziesmu un latviešu tautas deju apdares koklēm» 2003.
024. Zenta Jukeviča «Pirmo reizi Rēzeknē Viļņa Salaka autorkoncerts» Vietējā    Latgales avīze 25.04.2003.
025. J. Bērziņš «Brāļu Brastiņu balva komponistam Vilnim Salakam» Rīgas Apriņķa avīze 2003. g. 8. IV
026. Līga Bergmane «Ar Latviju sirdī» 14. nov., 2002. g..
027. Aleksandrs Fridrihs « Brāļu Brastiņu devums latviskai Latvijai» Laikr. «Latvietis Latvijā» Nr. 14, 2003. g. 10. IV
028. J. Bērziņš «Mūsu prioritātes – intelektuālās un māsklīgās vērtības» Baldones ziņas, 2003. g. novembris.
029. Herberts Zālītis «Valmieras vijolniece Stokholmā» Brīvā Latvija Nr. 28.
030. Māra Vanaga «Komponista Viļņa Salaka radošais portrets»  – pētījums, Rīga, 2004.
031. Ruta Jēkabsone «Vilnis Salaks ar tautas dziesmu sirdī» Izglītība un Kultūra 26.02.2004.
032. Anda Šteina «Salaka mīļākais instruments ir kokle» Iecavas Ziņas 13.02.2004.
033. Dina Dūdiņa «Nekronētais kokļu karalis» Izglītība un Kultūra 13.09.1999.
034. Artis Kumsārs «Viļņa Salaka autorkoncerts Madonā» Madonas pils.
035. Ruta Jēkabsone «Noticis Viļņa Salaka radošā darba vakars» Izglītība un Kultūra 29.04.2004.
036. Irina Ozoliņa «Kopkora koncerts Adelaides konservatorijas zālē» Latvju mūzika Nr. 029, 29.12.2000.
037. Māra Grīna «Ernesta Brastiņa 110 gadu piemiņas svinības» Labietis Nr. 103, 2002. g.
038. Anda Prātiņa «Skaņdaris Vilnis Salaks» Labietis Nr. 105, 2003. g.
039. Ruta Jēkabsone «Ar tautas dziesmu sirdī» Labietis Nr. 107, 2004. g.
040. Antons Kūkojs «Neredzīgo korim «Gaisma» – 15» Rēzeknes ziņas 2004. g.
041. Antons Kūkojs «Vēl viss nav izdziedāts» Rēzeknes ziņas 2004. g.
042. Inga Kalniņa «Koklītes koklēja upes malā» Malienas ziņas 26.02.2004.
043. Ruta Jākobsone «Komponista Viļņa Salaka jubilejas gads»
044. Aina Rozeniece «Ar dziesmu svētkiem Apšu ciema kāpās» Latvijas vēstnesis 25.07.2003.
045. Velga Alksnīte «Dziesmotā diena Rēzeknē» Rosme Nr. 5, 2004. g.
046. Marciana Krauze «Rudens – draugu laiks» Jaunjelgavas vietējās ziņas 30.10.2004.
047. Inese Lūsiņa «Latvijas pianisti konkursā Sanktpēterburgā» Diena 03.04.2003.
048. Ilma Graudziņa «Dziesmu svētku mazā enciklopēdija» Izdevniecība «Mūzika Baltika», 2004. g.
049. Jānis Bērziņš «Nerimtīgais Vilnis Salaks» Rīgas Apriņķa Avīze 10.2004.
050. Irisa Daiņa «Iepazīsim komponista Viļņa Salaka mūziku» Limbažu laikraksts «Auseklis», 27.11.2004.
051. Irisa Daiņa «Apstīgoju zelta kokli» Limbažu laikraksts «Auseklis», 2004. g.
052. Kristīne Keiča «Komponista Viļņa Salaka radošais portrets» Jelgava 2004. g.
053. Andris Briedis «Skan piemiņa» Valmieras laikraksts «Liesma» 17.11.2004.
054. Andris Briedis «Skan atcere» Liesma 13.11.2004.
055. Zane Brīvmane «Vilnis Salaks aicina uz koncertu» RAA 22.01.2004.
056. Silvija Braže «Skaņu auduma veidotāji» Zemgales Ziņas 03.07.2005.
057. Romāns Pussars «Ar Latviju sirdī» Labietis Nr. 109, 2005. g.
058. XVI starptautiskais klavierduetu mūzikas festivāls Sankt-Pēterburgā.2005. g. 22. – 28. marts.
059. Jūlijs Cukurs «Draudzības koncertā» Liesma 23.11.2005.
060. Jānis Bērziņš «Lai tālu skan Baldones orķestris» Rīgas Apriņķa avīze 02.08.2005.
061. Silvija Braže «Jaunā komponistu maiņa» Zemgales ziņas 20.12.2005.
062. Silvija Braže «Māca citus, mācās pats» Zemgales ziņas 16.03.2007.
063. Artis Kumsārs «Ar mākslas meistariem Lielzerē» Stars 22.08.2006.
064. Jūlijs Cukurs «ielūdz Dziesmotā senatne» Valmieras raj. Liesma 08.10.2005.
065. Dace Aperāne «Ņujorkas latviešu kora Adventa koncerts» Laiks 29.12.2006.
066. Skaidrīte Brūšniece «Viļņa Salaka autorkoncerts Rojā» Banga 07.03.2008.
067. Mārīte Dzene «Kokles spējas ir daudzveidīgas» Alūksnes ziņas 28.02.2004.
068. Arnolds Klotiņš «Latvijas konservatorijas absolvents»
069. Beata Logina «Divi spārni Pasvalē» Iecavas ziņas 11.04.2008.
070. Artis Kumsārs «Godināsim vecmeistaru» Laikraksts «Stars» 12.04.2007.
071. Silvija Braže «Vilnis Salaks audzina jauno maiņu» Zemgales ziņas 19.05.2005.
072. «Radīt mākslas darbu ar sirdi un domu» Kandavas ziņas 06.11.2008.
073. Iveta Liberte «Folklora pērlīšu spodrinātājs» Neatkarīgā 15.01.2009.
074. I. B. Birzgale «Viļa Olava godināšana Rīgā» Laiks 25.05.2007.
075. Gieben Allgeweine «zwei junge Kunstlerinnen boten Zarte Tone – Momente der Ruhe» 12.12.2006.
076. Aigars Dziļums «Baltās pils orķestra vasara» Baldones ziņas 08.2002.
077. A. Cīrule «Ar Latviju sirdī» DDD Nr. 24.
078. Ināra Puķīte «Radošumā stiprs» Zemgales ziņas 14.01.2008.
079. Anda Zarane «Den Internationale Dag» Foreningen Danmark – Letland 03.09.2009.
080. Oļģerts Grāvītis «Muzikālās Salaku dzimtas ražīgais septiņdesmitgadnieks» 18.01.2009.
081. Velga Alksnīte «Dziesmotā diena Rēzeknē» Rosme Nr. 5, 2004. g.
082. «Valda Rīgā» Austrālijas latvietis 19.11.2003.
083. Andris Briedis «Lepni svin jubileju» Liesma 25.02.2009.
084. Anda Skuja «Vasaras saulgriežu svinības Turaidā» Siguldas elpa Nr. 12, 2008. g.
085. Dace Plaude «Svarīgi aizkustināt dvēseli» Alūksnes ziņas 09.05.2009.
086. Ingrīda Punka «Zemnieks, sportists un dziedātājs vienā personā» Bauskas Dzīve 05.12.2005.
087. Ilgvars Cīrulis «Triju Zvaigžņu ordeņa domei» Austrālijas – Latvijas biedrība 26.02.2004.
088. Artis Kumsārs «Triju Zvaigžņu ordeņa domei» 12.05.2004.
089. Jānis Keičs «Triju Zvaigžņu ordeņa domei» 2004.
090. Valdis Zatlers «Apsveikums komponista Viļņa Salaka 70 gadu jubilejas koncertā» 18.01.2009.
091. «Latviešu dziesmu svētki Kanādā» Hamiltona 01.-05.07.2009.
092. V. Štāle «Krāšņa un dziesmota izstādes atklāšana» Ģibuļu pagasta padomes izdevuma Pagasta Balss Nr. 131, 06.2009.
093. Inga Muižniece «Komponists apmeklē Bauskas Mūzikas skolu» Bauskas Dzīve 23.10.2009.
094. Ieva Drone «Rudens roze – senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts Staicelē» 20.10.2007.
095. «Ar Latviju sirdī» Austrālijas latvietis 21.12.2005.
096. «Ambasadorius pasiūlē organizuoti Pasvalio dienas Rygoje» Darbas 05. Balandžio 2008. g.
097. Vita Gaiķe «Tikšanās dziesmu svētkos uz «Saules jumta»»
098. «Piemin brīvību, ko izcīnīja 628 dienās» Rīgas Apriņķa avīze 14.08.2009.
099.  Irisa Daiņa «VEF Kultūras pils vīru dziesmas skan Kanādā un Dānijā» 2009. g.
100. Irisa Daiņa «Viļņa Salaka autorkoncertā» Limbažu avīze 30.01.2010.

Uz augšu


© 2013 Vilnis Salaks
Lapu izstrādāja Paks VV